Corpus Christi, TX – 4-Car Crash Injures One at 1740 SH-357

Corpus Christi, TX – 4-Car Crash Injures One at 1740 SH-357