Corpus Christi, TX – Man Crashes into Whataburger, Injures 1 Person on Cimarron Blvd & Saratoga Blvd

Corpus Christi, TX – Man Crashes into Whataburger, Injures 1 Person on Cimarron Blvd & Saratoga Blvd