San Antonio, TX – Simon Spectre Killed in I-35 Collision

San Antonio, TX – Simon Spectre Killed in I-35 Collision